Публична продан Сградас идентификатор 10135.3514.532.2, находяща сегр. Варна, п.к. 9000, бул. „Владислав Варненчик“ № 260

СГРАДА с идентификатор 10135.3514.532.2, находяща се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.08.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на сградата: , Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.532, застроена площ: 1247 кв.м., Брой надземни етажи: 1, Брой подземни етажи: няма данни, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Сграда за обществено хранене, а съгласно справка на АГКК, а съгласно Акт № 2211/12.01.1999 год. за частна държавна собственост на Областна администрация гр. Варна, представлява Столова с кухня: ЗП-1404 кв.м., 1ет., констр.: ст.б.ел., год. стр.:1972 г., както и съответните идеални части от складова база в сутерен, съгласно одобрени проекти и обяснителна записка към тях, извършен опис и експертна оценка. Обявление ПП 13.08.2020

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *