СОС с идентификатор № 07598.305.408.5.1 в гр.Бяла

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07598.305.408.5.1; Гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-47/18.08.2006 г. / 18.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Бяла, п.к. 9101, не е посочен, ет. 0; Самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 07598.305.408; ; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: няма данни; Прилежащи части:…; Ниво: 1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 07598.305.408.5.2; Под обекта: няма; Над обекта: 07598.305.408.5.5, 07598.305.408.5.6, 07598.305.408.5.7, ведно с всички подобрения, приращения, идеални части от ОЧС, прилежащи части и части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, а съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан в СВ-Варна с вх.№ 23863 от 19.08.2008 г., Акт № 43, том LXXIV, дело № 18694/2008 г. представлява: АПАРТАМЕНТ № 1, находящ се на подземния етаж на вход А на ЖИЛИЩНА СГРАДА построена в жилищен комплекс „Белица“с четири входа, с три жилищни и един подземен етаж във всеки един от входовете, построена върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07598.305.408 по кадастралната карта на гр. Бяла, Община Бяла, Област Варненска, със стар идентификатор: УПИ XXI – 1763, квартал 131 по плана на гр.Бяла, със застроена площ на апартамента 55,55 квадратни метра, състоящ се от входно антре, спалня, балкон, дневна с кухня и трапезария и баня с тоалетна, при граници: от две страни двор, апартамент № 2 , коридор, избено помещение № 8, избено помещение № 7, избено помещение № 6 и избено помещение № 5, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1, находящо се на подземния етаж на Вход А на жилищната сграда, с площ 5,59 квадратни метра, при граници: от две страни двор, избено помещение №2  и коридор, ведно с 1,15 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място, който апартамент по кадастралната карта на гр.Бяла, община Бяла, Варненска област, одобрена със заповед № РД-18-47 от 18.08.2006 г. на изп. директор на АК, съставлява самостоятелен обект с идентификатор 07598.305.408.5.1, с предназначение: жилище, апартамент, при съседи: на същия етаж – 07598.305.408.5.2, под обекта – няма, над обекта – 07598.305.408.5.6;Обявление СОС ИД714_2019

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *