1/2 от силажна яма

½ от Силажна яма № 1051 /едно нула пет едно/, Застроена площ – 288 /две осем осем/ кв.м., състояща се от стоманобетонни стени  и бетонова настилка. Силажната яма заема най-южната част от парцел VIII /римско осем/ по плана на Стопански двор с.Тръстиково, общ.Аврен, обл.Варна, при граници на парцела: север – парцел XIX /римско деветнадесет/ – свободна площ за изключване; изток – път, парцел I /римско едно/, юг – парцел XVII /римско седемнадесет/; запад – парцел XIX /римско деветнадесет/ – свободна площ за изключване;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *