1/2 от дворно място 1020 кв.м.

½ от ДВОРНО МЯСТО с площ от 1020 /хиляда и двадесет/квадратни метра, находящо се в с.Тръстиково, община Аврен, област Варненска, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XXII – 185 /двадесет и две римско-сто осемдесет и пет/ в квартал 32 /тридесет и две/ по плана на село Тръстиково, заедно с построения в същото САЙВАНТ /второстепенна сграда/, без посочена квадратура по представен нотариален акт, и с площ от 50 /петдесет/квадратни метра, съгласно удостоверение за данъчна оценка, при граници на цялото място по скица: улица, УПИ № XXIII – 184, поляна и УПИ № XXI- 185;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *