1/2 дворно място 1080 кв.м.

½ от Дворно место от 1080 /хиляда и осемдесет/ кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – 193 /пет сто деветдесет и три/ в квартал 24 /двадесет и четвърти/, находящ се в с.Тръстиково, община Аврен, област Варненска при граници: УПИ IV – 192 /четири сто деветдесет и две/, УПИ VIII-187 /осем сто осемдесет и седем/, УПИ VI – 193 /шест сто деветдесет и три/ и път;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *