Високи стандарти на професионализъм и етично поведение

About Us Image

Сфера на дейност и услуги

Кантората на ЧСИ Христо Георгиев е създадена през 2017 г. след проведен конкурс за частни съдебни изпълнители за област Варна. Частният съдебен изпълнител е висококвалифициран професионалист с юридическо образование и минимум три години юридически стаж, специализиран в областта на изпълнителното производство. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. Към момента кантората разполага с трима помощник-частен съдебни изпълнители, юрисконсулти, деловодители и призовкари. Усилията на всичките членове на кантората са насочени към максимално бърз и ефективен изпълнителен процес, целящ удовлетворяване вземането на взискателя, при спазване на законовите изисквания и прозрачно, отговорно и гъвкаво отношение към длъжника.

Внимание!!!

Екипът на ЧСИ Христо Георгиев Ви уведомява, че във връз...
Read more...

Промяна на адрес!!!

Уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2020 г. адресът на канто...
Read more...