Високи стандарти на професионализъм и етично поведение

About Us Image

Сфера на дейност и услуги

Кантората на ЧСИ Христо Георгиев е създадена през 2017 г. след проведен конкурс за частни съдебни изпълнители за област Варна. Частният съдебен изпълнител е висококвалифициран професионалист с юридическо образование и минимум три години юридически стаж, специализиран в областта на изпълнителното производство. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. Към момента кантората разполага с трима помощник-частен съдебни изпълнители, юрисконсулти, деловодители и призовкари. Усилията на всичките членове на кантората са насочени към максимално бърз и ефективен изпълнителен процес, целящ удовлетворяване вземането на взискателя, при спазване на законовите изисквания и прозрачно, отговорно и гъвкаво отношение към длъжника.

1/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07598.305.408.4.4; Гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-47/18.08.2006 г. / 18.08.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Бяла, „Лагерите“, ет. -1, ап. 4; Самостоятелният […]

Read more...

00757-20.01.2020

Read more...