Високи стандарти на професионализъм и етично поведение

About Us Image

Сфера на дейност и услуги

Кантората на ЧСИ Христо Георгиев е създадена през 2017 г. след проведен конкурс за частни съдебни изпълнители за област Варна. Частният съдебен изпълнител е висококвалифициран професионалист с юридическо образование и минимум три години юридически стаж, специализиран в областта на изпълнителното производство. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. Към момента кантората разполага с трима помощник-частен съдебни изпълнители, юрисконсулти, деловодители и призовкари. Усилията на всичките членове на кантората са насочени към максимално бърз и ефективен изпълнителен процес, целящ удовлетворяване вземането на взискателя, при спазване на законовите изисквания и прозрачно, отговорно и гъвкаво отношение към длъжника.

Промяна на адрес!!!

Уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2020 г. адресът на канто...
Read more...