За нас

Христо Георгиев – ЧСИ, регистрационен № 892

Националност: Република България

Образование:

1991г. – 1996г. – магистър по право – Югозападен университет ‘Неофит Рилски’

Професионален опит:

м. Декември 2016г. –  Частен съдебен изпълнител.
2008г. – 2015г.  –  Заместник кмет – ресор, строителство, благоустрояване  и правно обслужване.
м. Ноември 2006г. – Частен съдебен изпълнител.
2003г.- 2006г.  – Адвокат. Сфери на дейност: специализация в областта на процесуалното  представителство и изпълнителния процес. Опит в областта на  наказателното право, търговското право и правно обслужване на  корпоративни клиенти.
1999г. – 2003г .- Дознател в МВР.

Езици:
– Гръцки
– Руски

Зорница Чолакова – ПЧСИ

Националност: Република България

Образование:
2008г. – 2014г. – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново, Магистър Право;
2003г. – 2008г. – Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ гр. Варна, Засилено изучаване на чужди езици, в частност Немски език и Английски език, Средно образование.

Професионален опит:
05.2016г. – 2017г. – юрисконсулт, гр. Варна, Правни и юридически услуги;
01.2015г. – 05.2016г.  – юрисконсулт, гр. Варна, Правни и юридически услуги;
08.2014г. – 12.2014г. – юрисконсулт, гр. Варна, Правни и юридически услуги.

Езици: Немски, Английски.

Цвета Трифонова – ПЧСИ

Националност: Република България

Образование:
1999г. – 2005г. Технически Университет гр.Варна – Магистър Право;
1989г. – 1994г. IV Езикова Гимназия „Фредерик Жолио Кюри“ гр. Варна с изучаване на Руски и Английски език.

Професионален опит:
2012г. – 2017г. – Юрисконсулт/Правен специалист „Събиране на вземания – индивидуални клиенти“;
2008г. – 2012г. Варна – юрисконсулт „Събиране на вземания“.

Езици: Английски, Руски

Петя Димитрова – ПЧСИ

Националност: Република България

Образование:
2005г. – 2010г.- Висше образование. ВСУ ”Черноризец Храбър”Магистър – Специалност „Право”;
2001г. – 2005г. – Средно образование. VIII СОУПЧЕ „Александър Сергеевич Пушкин” Профил – чуждоезиков /руски и английски език/.

Професионален опит:
07.2008г. – 09.2008г. – Варна, Младши специалист
2011г. – 2016г. – Варна, Юрисконсулт.

Езици: Английски, Руски.

Виржиния Томова – Юрисконсулт

Националност: Република България

Образование:
2009г. – 2013г. ЮЗУ „Неофит Рилски“, „Правно-исторически факултет“- Магистър Право;
2003г. – 2008г. СОУ „Васил Левски“ гр. Троян с интензивно изучаване на Английски и Испански език.

Професионален опит:
2013г. – Стажант-юрист в Адвокатско дружество гр. Варна;
2014г. – 2015г. – „Експерт обществени поръчки“ , гр. Варна;
2015г. – 02.2017г. – „Сътрудник съдебно събиране на вземанията“ , гр. Варна

Езици: Английски, Испански.

Васил Георгиев – Юрисконсулт

Националност: Република България

Образование:
2010г. – 2016г. Софийски Университет – Магистър Право;
2003г. – 2008г. Профилирана Гимназия „Пейо Яворов“ – гр. Петрич.

Професионален опит:

Езици: Английски.

Елена Георгиева – Ръководител офис

Илияна Таранова – Деловодител

Стефани Иванова – Деловодител

Мартин Марков – Призовкар

Тошко Борисов – Призовкар