За нас

Христо Георгиев – ЧСИ, регистрационен № 892

Националност: Република България

Образование:

1991г. – 1996г. – магистър по право – Югозападен университет ‘Неофит Рилски’

Професионален опит:

м. Декември 2016г. –  Частен съдебен изпълнител.
2008г. – 2015г.  –  Заместник кмет – ресор, строителство, благоустрояване  и правно обслужване.
м. Ноември 2006г. – Частен съдебен изпълнител.
2003г.- 2006г.  – Адвокат. Сфери на дейност: специализация в областта на процесуалното  представителство и изпълнителния процес. Опит в областта на  наказателното право, търговското право и правно обслужване на  корпоративни клиенти.
1999г. – 2003г .- Дознател в МВР.

Езици: Гръцки, руски

 

Цвета Трифонова – ПЧСИ

Националност: Република България

Образование:
1999г. – 2005г. Технически Университет гр.Варна – Магистър Право;
1989г. – 1994г. IV Езикова Гимназия „Фредерик Жолио Кюри“ гр. Варна с изучаване на Руски и Английски език.

Професионален опит:
2012г. – 2017г. – Юрисконсулт/Правен специалист „Събиране на вземания – индивидуални клиенти“;
2008г. – 2012г. Варна – юрисконсулт „Събиране на вземания“.

Езици: Английски, Руски

 

Жаклин Тодоров – ПЧСИ

Националност: Република България

Образование:

2015 г. – 2017 г.- Висше образование, степен Магистър, Икономически Университет – град Варна – Специалност „Публични финанси”
2009 г. – 2015 г.- Висше образование, степен Магистър, ВСУ „Черноризец Храбър“ – град Варна – Специалност „Право”

Допълнителна квалификация: курс за медиатори

Професионален опит:

Юрисконсулт – Кредитреформ България ЕООД
Юрисконсулт – Сосиете Женерал Експресбанк АД
Държавен съдебен изпълнител – РС Хасково

Езици: Английски, Руски, Италиански.

 

 

Елена Георгиева – Ръководител офис

Галина Томова Апостолова – Деловодител

Олга Василева Дакова – Деловодител

Светослава Георгиева Нецева – Деловодител

Таня Тодорова Мамерова – Деловодител

Александра Димитрова Стефанова – Деловодител

Илиан Иванов Иванов – Призовкар

Мариела Димитрова Маджарова-Нейчева – Призовкар

Радослав Христов Георгиев – Юрисконсулт

Юлия Момчилова Вълкова – Юрисконсулт

Людмила Боянова Димова – Юрисконсулт